Assegurances de Crèdit i Caució

Modalitats de les assegurances de Crèdit i Caució

Assegurança de Crèdit

Adreçat a empreses que venguin a crèdit i que desitgin estar protegits front a situacions d’impagament imprevistes. Cobreix el reemborsament en cas de pèrdua final que experimenti l’assegurat com a conseqüència de la insolvència del deutor. L’objectiu d’aquesta cobertura es protegir les operacions financeres amb els clients i proporcionar estabilitat econòmica a les empreses.
Una pòlissa de crèdit ofereix les següents avantatges:

  • Informació de clients
  • Gestió de riscos
  • Gestió de cobraments
  • Indemnització / bestretes
  • Increment de solvència
  • Bonificació tipus d’assegurança

Assegurança de caució

Una assegurança de caució és una garantia de compliment d’un contracte. Similar a un aval, garanteix el pagament d’una quantitat de diners que li pot ser exigida a la empresa assegurada, com a conseqüència de l’incompliment de l’obligació contractual entre les parts. Acostuma a ser una eina per aconseguir millors condicions comercials o per donar una imatge de serietat i solvència, sense augmentar el passiu de l’empresa.

Informes comercials

Els informes comercials ofereixen informació sobre la situació econòmica i financera dels socis comercials, tant en el mercat nacional com en el mercat internacional. És una bona eina d’organització comercial perquè permet valorar el risc d’impagament dels clients potencials, assigna nivells de crèdit i terminis de pagament dels clients actuals, permet tenir informació de solvència dels proveïdors i estudiar la situació de la teva empresa front a la competència.

Servei en Assegurances de Crèdit i Caució

A Oller Brokers tenim bon coneixement tècnic per trobar l’assegurança de crèdit adient per a cada client. Estem al dia dels productes nous que van sortint al mercat i ens estem formant constantment.

Necessites ajuda?
Contacta amb nosaltres sense compromis

Truca'ns o deixa'ns les teves dades perquè et truquem nosaltres

Quan et truquem?
Gràcies. Et cridarem pròximament.

¿Cuándo te llamamos?
Gracias. Te llamaremos próximamente.

Can we help you?
Thank you. We'll call you soon.