Assegurances contra danys patrimonials

Les assegurances contra danys patrimonials, tenen com a objectiu protegir el patrimoni material de les empreses i garantir la continuïtat del negoci en cas de sinistre.

Modalitats d’assegurances

Assegurança Tot Risc Danys Materials

Da cobertura a los daños materiales sufridos por la empresa asegurada y que garantizan la continuidad de la actividad en caso de siniestro. Los daños o pérdidas materiales que puedan sufrir los bienes asegurados se abonarán siempre y cuando la causa no esté excluida.

Leer más

Assegurança Seguro Multirisc empresarial

Igual que el todo riesgo daños materiales, esta póliza da cobertura a los daños materiales sufridos por la empresa. Sin embargo, en este caso, para el abono de la indemnización, la cobertura que da lugar a la indemnización en caso de siniestro debe estar específicamente contratada en las condiciones particulares.

Leer más

Assegurança d’Averia de maquinaria

Indemnitzarà els danys que pateixi tot tipus de maquinaria o instal·lació industrial. Cobreix tot el que pugui passar a la màquina, excepte el que està expressament exclòs a la pòlissa d’assegurança.

Assegurances per Family Offices

Som especialistes en assessorament a empreses patrimonials.

Agroassegurança

Dirigido a cubrir los daños de empresas que se dediquen a la agricultura, acuicultura, explotaciones forestales y granjas de animales.
Leer más

Assegurança de transport

Ofrece cobertura a escala mundial para mercancías en tránsito. Va dirigido a compradores y vendedores de mercancías, intermediarios, transportistas, cargadores u organizadores de expositores y propietarios de obras de arte.

Leer más

Assegurança per a Flotes de vehicles

Dirigido a empresas que disponen de más de 10 vehículos. Un seguro de flota mejora el coste de los seguros y simplifica la gestión.
Leer más

Assegurança de cancel·lació d’espectacles i d’altres contingències

Dirigit a empreses organitzadores, promotores o patrocinadores d’esdeveniments; cobreix la cancel·lació, interrupció temporal i suspensió o aplaçament d’espectacles, competicions esportives, esdeveniments culturals, fires, festes i d’altres celebracions, per causes imprevisibles.

Servei en Assegurances Patrimonials

Tenim més de 50 anys d’experiència en les assegurances de danys patrimonials. En les assegurances de danys materials, és important que els actius es valorin correctament, s’ actualitzin anualment i es contractin les garanties òptimes segons la casuística de cada empresa.

Necessites ajuda?
Contacta amb nosaltres sense compromis

Truca'ns o deixa'ns les teves dades perquè et truquem nosaltres

Quan et truquem?
Gràcies. Et cridarem pròximament.

¿Cuándo te llamamos?
Gracias. Te llamaremos próximamente.

Can we help you?
Thank you. We'll call you soon.