Assegurances de Tot Risc Danys Materials

Oferim una solució integral, tant per grans empreses com per PYMES, que protegeix l’edificació i el contingut de les instal·lacions (mobiliari i mercaderies).

Aquesta assegurança va adreçada a aquelles empreses que desitgin la màxima protecció i que vulguin cobrir les pèrdues materials directes que puguin patir els bens assegurats, per qualsevol causa accidental que no estigui exclosa expressament.

Fem un anàlisi dels riscs de l’empresa amb l’objectiu de proporcionar les cobertures i de definir els límits que millor s’adapten a les necessitats del client.

En una única pòlissa s’inclouran totes les situacions de risc de l’empresa, detallant quins capitals es garanteixen per cada una d’elles.

Cobertures més destacades de l’assegurança de Tot Risc Danys Materials

L’assegurança de tot risc de danys materials per a empreses cobreix els danys materials directes de caràcter accidental i imprevist patits pels bens de l’empresa i garanteix la continuïtat de l’activitat en cas de sinistre.

S’assegura tant el continent com el contingut. El continent s’entén com edificis, construccions, instal·lacions fixes i obres de reforma. El contingut s’entén com a mobles, maquinària, instal·lacions no fixes, utillatge, eines de treball, existències i equips electrònics.

Garanties bàsiques

Incendi, llamp, explosió.

Robament i espoliació

Pèrdua de beneficis

Danys per aigua

Trencament de llunes i de vides

Despeses associades

als riscs coberts.

Avaria de maquinària

Danys elèctrics

Extensió de garanties

vandalisme, inundació, fenòmens atmosfèrics, fum i d’altres.

Què pot passar per que s’activi una pòlissa de Tot Risc Danys Materials?

  • Incendis molts mediàtics com el de l’edifici Windsor a Madrid o de la fàbrica de Campofrío, incideixen en la importància de tenir una bona assegurança de danys materials i els capitals actualitzats, per garantir la continuïtat de l’empresa.
  • Durant les maniobres de descàrrega, un camió impacta contra la façana de l’edifici provocant danys a la mateixa.
  • Un intent de robatori a les oficines d’una empresa provoca importants desperfectes materials i el robatori d’equips electrònics.

Necessites ajuda?
Contacta amb nosaltres sense compromis

Truca'ns o deixa'ns les teves dades perquè et truquem nosaltres

Quan et truquem?
Gràcies. Et cridarem pròximament.

¿Cuándo te llamamos?
Gracias. Te llamaremos próximamente.

Can we help you?
Thank you. We'll call you soon.