Assegurances de vida

Modalitats de les Assegurances de Vida

Assegurança de vida individual

L’assegurança de vida individual et dona la tranquil·litat de saber que el benestar d’aquells que t’importen està protegit

Assegurança de vida col·lectiva

És una assegurança contractada per la empresa que cobreix el risc de mort, invalidesa permanent absoluta, invalidesa permanent parcial i invalidesa professional, gran invalidesa, segons conveni col·lectiu del sector de l’empresa que desitja contractar.

Assegurança de vida col·lectiva per escoles i universitats

L’objectiu de la pòlissa és garantir als pares dels alumnes la seguretat front a la mort d’ un d’ells o dels dos. L’alumne continuarà al centre educatiu triat fins que finalitzi la escolaritat / carrera universitària. En cas de defunció d’un dels pares, la entitat educativa rebrà el cost del curs escolar si l’alumne segueix al centre. En cas de que l’alumne causi baixa, s’indemnitzarà a la família la diferència entre les rentes ja pagades al centre i el capital assegurat.

Cobertures més destacades de l’Assegurança de Vida

Mort

Invalidesa absoluta o permanent

Invalidesa professional permanent total

Gran invalidesa

Necessites ajuda?
Contacta amb nosaltres sense compromis

Truca'ns o deixa'ns les teves dades perquè et truquem nosaltres

Quan et truquem?
Gràcies. Et cridarem pròximament.

¿Cuándo te llamamos?
Gracias. Te llamaremos próximamente.

Can we help you?
Thank you. We'll call you soon.