Ciberassegurança per empreses

El ciberrisc ha passat a ser una de les principals preocupacions dels directius. Totes les empreses, independentment de la seva mida i sector al que pertanyen, son vulnerables a patir atacs cibernètics, tant interns com externs. Segons l’INCIBE, Espanya és el tercer país a nivell mundial amb més ofensives. Al 2017, es varen detectar 115.000 ciberincidents i un 70% d’ells anaven dirigits a petites i mitjanes empreses. Les PYMES han sigut un objectiu fàcil per les organitzacions criminals, perquè no conten amb els recursos de les grans corporacions per prevenir les pèrdues.

Cap empresa està exempta de patir una fuita de dades, independentment de les seves mesures de seguretat, ja que és molt complicat neutralitzar totes les amenaces. Per això es recomana transferir el risc al mercat assegurador i contractar una ciberassegurança.

Les raons per transferir el risc son:

 

 1. Tranquil·litat financera en cas d’atac
 2. Canvi normatiu; nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)
 3. Seguretat de les dades i de la dels clients
 4. Mitigar el risc reputacional en cas d’atac i la pèrdua de clients

Cobertures més destacades d’una Ciberassegurança

Una ciberassegurança ajuda a mitigar l’impacte financer i reputacional d’una fuga o vulneració que afecti a dades personals, informació confidencial i infraestructura tecnològica. És un producte mixte que cobreix tant danys propis de l’empresa assegurada com la Responsabilitat Civil per les reclamacions de tercers.

Les cobertures d’una ciberassegurança per empreses es divideix en 4 grans grups:

Assistència en la gestió d’incidents

 • Serveis de contenció tecnològica
 • Assessorament jurídic i despeses legals
 • Servei per notificar als afectats y call-center per resoldre consultes
 • Notificació al regulador
 • Servei de control i monitorització de la informació compromesa
 • Consultoria en comunicació i reputació

Danys propis (pèrdues de l’assegurat)

 • Despeses de recuperació de dades i programes derivats d’un incident cobert
 • Pèrdua de beneficis
 • Extorsió cibernètica: costos d’experts per intentar resoldre i gestionar l’amenaça d’extorsió

Responsabilitat Civil per error en ciberseguretat

 

 • Indemnització.
 • Despeses en defensa
 • Sancions per incompliment en matèria  de protecció de dades i normativa de dades bancaries
 • Despeses forenses de privacitat
 • Despeses d’inspecció de privacitat

Responsabilitat Civil per contingut digital

 • Indemnització.
 • Despeses de defensa

Què pot passar per que s’activi una pòlissa de Ciberseguretat?

 • Pengen a internet dades robades d’usuaris de la web Ashley Madison, un portal per a casats infidels
 • S’infecten amb un virus els sistemes informàtics d’una cadena d’òptiques, i s’ecripten tots els arxius evitant el funcionament de les clíniques. Les dades intervingudes contenien informació de pacients i el software necessari pel dia a dia del negoci.
 • El sistema de punt de venda d’un supermercat es atacat per un virus extern, deshabilitant la comunicació entre les caixes registradores i la màquina que s’encarrega de l’inventari. Com a resultat, el supermercat es queda sense stock i ha de tancar fins que el sistema sigui reparat.

Necessites ajuda?
Contacta amb nosaltres sense compromis

Truca'ns o deixa'ns les teves dades perquè et truquem nosaltres

Quan et truquem?
Gràcies. Et cridarem pròximament.

¿Cuándo te llamamos?
Gracias. Te llamaremos próximamente.

Can we help you?
Thank you. We'll call you soon.