Assegurances de Responsabilitat Civil per a Directius i Administradors (D&O)

L’assegurança de Responsabilitat Civil per Directius i Administradors, o D&O, és una pòlissa que te com a objectiu protegir el patrimoni personal de Consellers, Administradors de societats, Directors Generals, Gerents o altres càrrecs equivalents.

Tot i que el prenedor de la pòlissa sigui la societat, queden coberts administradors i directius front a reclamacions de tercers (organismes reguladors, creditors, competidors) o inclús front a les reclamacions de la societat que gestionen (empleats i accionistes) derivades de les seves decisions empresarials.

És una pòlissa vàlida tant per petits comerços com per a grans organitzacions. Una PYME familiar també pot rebre reclamacions per temes d’herència o assetjament laboral.

Estan incloses també les reclamacions contra cònjuges, consellers i directius retirats, filials i participades.

Cobertures més destacades de l’assegurança de RC per Directius i Administradors (D&O)

L’assegurança de Responsabilitat civil per Directius

cobreix les pèrdues que Directius i Administradors hagin de pagar en concepte de reclamació i/o investigació formal per danys i prejudicis a tercers, en el desenvolupament de les seves funcions.

Aquesta cobertura protegeix als directius

per que no hagin de respondre amb el seu patrimoni personal, i els aporta tranquil·litat per exercir les seves funcions directives en la societat. Per això, cada vegada és més comú que Directius i Administradors requereixin de la seva contractació abans d’assumir un càrrec.

Cobreix les despeses legals i de publicitat

necessàries per la defensa de manera anticipada, així com les possibles indemnitzacions a les que hagi de fer front, sempre i quan no s’hagi demostrat que existeix dol en les seves acusacions, i les despeses de publicitat.

Així mateix cobreix les reclamacions en matèria laboral

que derivin d’una acció u omissió promoguda per qualsevol empleat de la societat.

Què pot passar per que s’activi una pòlissa de RC D&O?

  • Un banc demanda al Director General d’una empresa per no comunicar informació rellevant quan varen tancar un acord de finançament. El banc va acusar al Director General de proporcionar informació enganyosa.
  • Els directius d’una empresa industrial decideixen ampliar la fàbrica per ampliar la capacitat productiva. Degut a una falta de diligencia, els costos de l’ampliació varen doblar el pressupost inicial presentat a accionistes, i aquests reclamen el perjudici sofert per la seva negligència.
  • A un procés concursal, el jutge dictamina la culpabilitat als administradors i aquests han de respondre personalment amb el seu patrimoni pels dutes que no queden satisfets per la massa social.

Necessites ajuda?
Contacta amb nosaltres sense compromis

Truca'ns o deixa'ns les teves dades perquè et truquem nosaltres

Quan et truquem?
Gràcies. Et cridarem pròximament.

¿Cuándo te llamamos?
Gracias. Te llamaremos próximamente.

Can we help you?
Thank you. We'll call you soon.