Soc agricultor i vull protegir la meva collita front a possibles danys meteorològics; és possible? Sí, i no només els agricultors, també ramaders i pescadors podeu protegir el vostre negoci contractant una pòlissa d’agroassegurança o assegurança agrària.

Qui pot contractar una pòlissa d’assegurança agrària?

L’assegurança agrària va dirigida a aquells empresaris agrícoles o ramaders que vulguin assegurar el nivell de renta i la seva continuïtat en cas de sinistre. L’assegurança agrària referma la solvència financera dels agricultors i ramaders front a les institucions financeres i front a particulars.

Línies assegurables en la producció agrícola:

 • Explotacions fructícoles
 • Cítrics
 • Cultius herbacis extensius
 • Fruits secs
 • Raïm
 • Olivera
 • Farratges
 • Cireres
 • Hortalisses

Línies assegurables en la producció pecuària:

 • Explotacions de bestiar boví
 • Bestiar oví i caprí
 • Bestiar equí
 • Aviar
 • Porcí
 • Apicultura
 • Compensació per pèrdua de pastures
 • Retirada i Destrucció d’animals morts

Línies assegurables en les Explotacions Forestals:

 • Coníferes, frondoses i arbustives.

Línies assegurables en la producció aqüícola:

 • Aqüicultura marina.

Què cobreix una pòlissa d’assegurança agrària?

Amb l’assegurança agrària tindreu l’opció de cobrir els danys causats a la vostra explotació pels fenòmens meteorològics (pluja, vent, gelada, calamarsada..) i pels riscos biològics (plagues i malalties).

Aquesta assegurança proporciona, una àmplia protecció davant dels riscos agraris.

Retirada i Destrucció d’Animals Morts

Dins de les línies assegurables en la Producció Pecuària, s’ofereix la cobertura de Retirada i Destrucció d’Animals Morts.

L’assegurança té la finalitat de cobrir les despeses de retirada d’animals morts en les explotacions.

Segons la legislació vigent a la Unió Europea, el ramader té l’obligació de retirar i destruir els animals que moren a l’explotació. La cobertura de Retirada i Destrucció d’animals morts compensa les despeses generades pel compliment d’aquesta obligació.

L’assegurança cobreix la Retirada i Destrucció de:

 • Animals morts a l’explotació.
 • Animals morts fora de les explotacions en determinats supòsits segons les espècies, entre altres: transhumàncies, transport a la sala de desfer i altres destins, i en certàmens o mercats.
 • Animals sacrificats obligatòriament al decretar-ho l’Administració per motius sanitaris.

Contacteu amb Oller Brokers per tenir el millor assessorament en la contractació de la cobertura d’Agroassegurança.

Escrit per Núria Sala, Client Account Manager

 

Quan et truquem?
Gràcies. Et cridarem pròximament.

¿Cuándo te llamamos?
Gracias. Te llamaremos próximamente.

Can we help you?
Thank you. We'll call you soon.

Share This