Refresquem la memòria…

La Llei de Responsabilitat Mediambiental 26/2007, de 23 d’Octubre regula els danys causats al medi ambient des de la Prevenció, Evitació i Reparació d’aquests i de conformitat amb l’Article 45 de la Constitució es basa en el principi de “Qui contamina paga i repara”.

La Llei està vigent des del 30/04/2007 però no va ser fins a la publicació de l’Ordre APM 1040/2017 que es van establir els terminis per disposar de la Garantia Financera Obligatòria ( GFO ).

Aquests terminis es van establir en  funció de l’activitat i del risc de contaminació, així que a través de l’Annex III de la Llei de Responsabilitat Mediambiental les empreses es van catalogar en 3 grups de prioritat.  Per totes  aquelles empreses que formen part dels grups de prioritat 1 i 2 disposar de la garantia financera va passar a ser obligatori el 30/10/2018 i 30/10/2019, respectivament.

I ara, en quin punt estem?

En l’actualitat s’activa un nou termini en el calendari, el que afecta a  les empreses del grup de prioritat 3. Aquestes hauran de constituir la GFO de forma obligatòria a partir del proper 16/10/2021.

Com ja van fer les empreses dels grups prioritaris anteriors, el procés per establir la GFO passa novament per realitzar l’Anàlisi de Risc Mediambiental ( ARMA ) a través d’una consultoria Mediambiental, identificant així  els perills i riscos i monetitzar el valor de la reparació en el cas d’un hipotètic sinistre.

El resultat de l’informe ARMA determinarà si l’empresa finalment ha de constituir la GFO o bé està exempta de fer-ho, sense oblidar que la responsabilitat és objectiva i il·limitada; tot i que una empresa no estigui obligada per Llei a contractar la Garantia Financera, sí que en serà responsable i haurà de sufragar els danys causats al medi ambient fins a l’últim cèntim.

Escrit per: Isabel Ballús, Client Manager

Quan et truquem?
Gràcies. Et cridarem pròximament.

¿Cuándo te llamamos?
Gracias. Te llamaremos próximamente.

Can we help you?
Thank you. We'll call you soon.

Share This