Les Assegurances de Responsabilitats

La Responsabilitat Civil (RC) és la obligació legal que te una empresa de reparar els danys causats accidentalment a una altra empresa o persona (tercer) i del que es derivi una reclamació civil. La responsabilitat es tradueix en la obligació d’indemnitzar els perjudicis causats a la víctima.

Encara que el concepte de responsabilitat n’és només un; el contracte d’assegurança de RC no pot ser únic o de cobertura universal, ja que no existeix una assegurança que cobreixi tota la responsabilitat en que pot incorrer una empresa o persona.

Modalitats de les assegurances de Responsabilitat

RC Empresarial

Cobreix la obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis causats a tercers derivats del desenvolupament de l’activitat de l’empresa.

Llegir-ne més

RC Directius

Protegeix el patrimoni personal de Directius i Administradors front a reclamacions de tercers derivades del dany causat per errors en la gestió en el desenvolupament de les seves funcions.

Leer más

 

RC Professional

Qualsevol professional o empresa de serveis professionals, s’enfronta al risc de no complir amb les expectatives dels seus clients. Una cobertura de RC Professional està dissenyada per cobrir el perjudici que estigui obligat a pagar com a conseqüència d’una reclamació per un acte o omissió incorrecte de l’assegurat. Això inclou l’ incompliment involuntari d’obligacions o deures de tota negligència, error o omissió, declaració inexacte que sigui deguda als serveis professionals contractats. És una cobertura dirigida a consultors informàtics, advocats, notaris, economistes, auditors, agents immobiliaris, arquitectes, enginyers, etc.

Llegir-ne més

Responsabilitat PER pràctiques Laborals

Cobreix les pèrdues econòmiques sofertes per l’empresa per les reclamacions en l’àmbit laboral derivades de:

 • Acomiadaments nuls o improcedents.
 • Assetjament, mobbing, discriminació, o entorn laboral hostil.
 • Invasió de la privacitat, divulgació d’informació de caràcter personal.
 • Represàlies o causació il·lícita d’angoixa emocional.
 • Negativa injustificada de treball, promoció o desenvolupament.
 • Assetjament o discriminació sexual.

Mediambiental

Queden cobertes les quantitats que l’Assegurat vingués legalment obligat a pagar en concepte de danys i perjudicis quan existeixin reclamacions de tercers per danys derivats de qualsevol situació de contaminació produïda com a conseqüència de l’activitat de l’empresa, fins al límit establert a la pòlissa.

Llegir-ne més

contaminació maliciosa d’aliments

Cobreix les despeses que l’empresa ha d’afrontar degut al coneixement o a la sospita que un dels seus productes pot suposar una amenaça a la salut de les persones.

DEFENSA JURÍDICA

Es garanteix la defensa jurídica dels interessos de l’assegurat, en l’àmbit de l’activitat empresarial. Queden coberts els serveis d’assistència extrajudicial i les despeses en que pugui incórrer l’Assegurat, com a conseqüència de la seva intervenció en un procediment judicial, administratiu o arbitral.

Infidelitat d’empleats

Cobreix les pèrdues econòmiques de l’empresa assegurada o de un tercer degudes directa i exclusivament a actes delictius comesos per empleats amb la intenció de produir perjudicis o obtenir un benefici il·lícit per si mateixos o per a d’altres persones. Així mateix, també cobreix les pèrdues econòmiques de l’assegurat degudes a delictes electrònics i informàtics comesos per terceres persones amb la intenció de produir perjudicis a l’assegurat o d’obtenir-ne un benefici ilicit per a sí mateixos o per a d’altres persones.

RECÀRREC DE PRESTACIONS

Aquesta assegurança cobreix la indemnització derivada dels accidents laborals dels empleats per infracció en les mesures de seguretat, conforme amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Ciberassegurança

Ajuda a mitigar l’impacte financer i reputacional d’una fuga o vulneració que afecti a dades personals, informació confidencial i infraestructura tecnològica. És un producte mixte que cobreix danys propis de l’empresa assegurada, responsabilitat civil per les reclamacions de tercers i ofereix servei de gestió d’incidents.

Llegir-ne més

Què pot passar perquè s’activi la pòlissa?

 • Degut a una forta tempesta, es desprèn part de la teulada de la nau industrial, i fa malbé els vehicles que estaven aparcats a sota (Responsabilitat Civil Empresarial.
 • Un bebè afectat de salmonel·losis després de consumir llet de fórmula contaminada. (Responsabilitat Civil de Producte i Tampering).
 • El jutge declara el concurs de creditors de l’empresa assegurada culpable, i condemna a l’administrador (D&O).
 • Una empleada demanda a l’empresa assegurada per discriminació de gènere (RC Laboral – EPL).
 • Condemna per utilitzar els dibuixos de KuKuxumusu sense permís (RC Professional).
 • Denuncia d’un sindicat contra empresa de distribució per discriminació contra els seus afiliats; discriminació laboral, salarial i sindical contra els seus delegats i afiliats; mitjançant canvis de departament, seccions o funcions (RC Laboral – EPL).

Servei en assegurances de Responsabilitat Civil

Oller Business Insurance Brokers ofereix solucions a mida per a cada client, amb límits i clàusules segons el perfil de l’empresa i el tipus d’activitat. Els sinistres de RC suposen un desgast per les empreses per les seves quanties econòmiques i pels llargs processos administratius.

A Oller Brokers en som conscients, i per això acompanyem, assessorem i defensem els interessos dels nostres clients durant tot el procés.

Necessites ajuda?
Contacta amb nosaltres sense compromis

Truca'ns o deixa'ns les teves dades perquè et truquem nosaltres

Quan et truquem?
Gràcies. Et cridarem pròximament.

¿Cuándo te llamamos?
Gracias. Te llamaremos próximamente.

Can we help you?
Thank you. We'll call you soon.