Assegurances de Responsabilitat Civil per a Empreses

L’assegurança de Responsabilitat Civil per empreses va dirigida a qualsevol amb una activitat empresarial, donat que cobreix les reclamacions que es derivin d’un dany material o personal com a conseqüència de l’activitat, segons les diferents cobertures que es descriuen a continuació.

Cobertures més destacades de l’assegurança de Responsabilitat Civil per Empreses

Responsabilitat Civil d’Explotació

Cobreix les reclamacions de tercers per danys materials o personals i les seves conseqüències derivades de la pròpia activitat assegurada.

Responsabilitat Civil Patronal

Les reclamacions per danys personals dels treballadors degudes a accidents de treball pels quals l’Empresa resulti civilment responsable.

Responsabilitat Civil Productes/serveis

Els danys materials i/o personals i les seves conseqüències, que siguin causats pels productes fabricats, comercialitzats o distribuïts, o pels treballs realitzats o serveis prestats per l’empresa assegurada. Segons el producte comercialitzat, la cobertura inclourà: Unió i mescla, Incorporació de producte i Retirada de producte.

Danys patrimonials primaris

Els danys causats en el patrimoni de tercers que no siguin conseqüència d’un dany personal i/o material i resultin d’un fet accidental cobert.

Despeses de muntatge i desmuntatge

Les despeses de mà d’obra ocasionades a tercers tant pel desmuntatge de productes defectuosos de l’Empresa assegurada, així com les despeses causades per la col·locació, instal·lació o muntatge d’altres productes del mateix assegurat no defectuosos.

Què pot passar per que s’activi la pòlissa de Responsabilitat Civil Empresarial?

  • Una empresa de càtering rep una reclamació d’una Galeria d’Art perquè durant un acte, a un dels cambrers se’ls va caure una ampolla de vi negre a sobre la moqueta. La Galeria d’Art demanda a l’empresa de càtering pels danys causats.
  • Una agència de publicitat contracta a una model per a la realització d’una sessió de fotos. La model rellisca amb el terra recent fregat del bany de l’agència i es trenca una cama, per la qual cosa li impedeix desfilar a la setmana de la moda de Paris. La model demanda a l’agència pels danys soferts.
  • Una empresa de ventiladors industrials, durant la instal·lació de un ventilador en una fàbrica d’un client, trenca el quadre elèctric de la fàbrica. El client el demanda perquè ha estat dos dies sense poder produir.

Necessites ajuda?
Contacta amb nosaltres sense compromis

Truca'ns o deixa'ns les teves dades perquè et truquem nosaltres

Quan et truquem?








Gràcies. Et cridarem pròximament.

¿Cuándo te llamamos?








Gracias. Te llamaremos próximamente.

Can we help you?








Thank you. We'll call you soon.