Assegurança de transport

L’assegurança de transport de mercaderies va adreçada a empreses que vulguin garantir el transport terrestre, marítim o aeri de bens contra els riscos que puguin afectar-les-hi durant el seu desplaçament, càrrega i descàrrega, amb motiu de:

  • Una compravenda
  • Entre magatzems propis
  • Entre magatzems de tercers per motius logístics
  • Asistencia a fires o exposicions

així com durant períodes que puguin estar en repòs, per motiu d’assistència a fires o per la reparació de la maquinària pròpia.

Per tant, l’ assegurança de transport va dirigida tant a transportistes (autònoms o empreses de transport), compradors, venedors de mercaderies, intermediaris (transitaris, agències de transport i agents duaners), organitzadors d’exposicions i propietaris d’obres d’art.

Cobertures més destacades de l’Assegurança de Transport

L’assegurança de transport de mercaderies indemnitza la destrucció, els danys materials i la desaparició de les mercaderies assegurades amb la ocasió o a conseqüència del seu transport degut a:

Incendi, raig o explosió

Accident del medi de transport

Pèrdua total de la embarcació

Accidents en curs de vol

Robatori

Despeses de salvament

Despeses per minorar les conseqüències del sinistre

Què pot passar per que s’activi una pòlissa d’Assegurança de Transport?

  • Roben un camió que transportava televisors des del magatzem propi de l’empresa al magatzem del cient.
  • Els carregadors portuaris col·loquen sobre un contenidor open-top, un altre contenidor, produint danys a la mercaderia transportada.
  • Un vaixell de càrrega pateix un incendi a una de les seves bodegues de càrrega i es crema la mercaderia transportada.

Necessites ajuda?
Contacta amb nosaltres sense compromis

Truca'ns o deixa'ns les teves dades perquè et truquem nosaltres

Quan et truquem?
Gràcies. Et cridarem pròximament.

¿Cuándo te llamamos?
Gracias. Te llamaremos próximamente.

Can we help you?
Thank you. We'll call you soon.