Degut a la crisi de la “carne mechada” d’aquest estiu, s’ha parlat molt de de la seguretat en el sector de l’alimentació i de la importància de comptar amb una pòlissa de responsabilitat civil de les empreses productores i distribuïdores de productes alimentaris.

Com bé s’ha expressat en aquests dies en diversos medis de comunicació, la listèria és una de les pitjors amenaces conegudes en el sector de l’alimentació. Per això és fonamental que les empreses del sector prenguin les mesures necessàries i compleixin amb els requisits legals.

Una de les mesures, és la de incloure a la pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil de la teva empresa, les cobertures necessàries per indemnitzar, en cas d’incident, als afectats, de la millor manera possible.

Quines cobertures hauria d’incloure una pòlissa de Responsabilitat Civil per tal de respondre de manera adequada en aquests casos?

 • Cobertura de Responsabilitat Civil de Producte: Queda garantida la indemnització a tercers que hagin patit danys i perjudicis causats pels productes fabricats, comercialitzats o distribuïts per la empresa assegurada.
 • Unió i Barreja: Si el teu producte es part d’un producte final, al qual s’incorpora, és necessari comptar amb la cobertura de Unió i Barreja. Dona cobertura en cas de que el teu producte estigui contaminat i aquest causi danys al producte final.
 • Retirada de Producte: Com en el recent cas de la “carne mechada”, quan hi ha un brot de listeriosi, sanitat obliga a retirar qualsevol producte sospitós del mercat, per tal de limitar l’expansió. Els costos associats amb la retirada d’un producte poden arribar a ser molt costosos. En aquesta cobertura queden coberts les despeses o costos necessaris per assegurat o per tercers.
  • Despeses de retirada: les despreses per inspeccionar, retirar, destruir o reemplaçar el producte assegurat inclou:
   • El cost d’anuncis en medis de comunicació i el cost de la correspondència per realitzar la retirada.
   • El cost de contractar a persones addicionals, diferents als treballadors habituals de l’Assegurat, que es dediquen en exclusiva a les tasques de retirada del producte assegurat, i els salaris extraordinaris pagats als treballadors habituals.
   • Despeses d’inspecció, inclouen els costos d’anàlisi realitzats per identificar la causa o conseqüències potencials de la contaminació.
   • Despeses de retirada indirectes: en cas de que cedeixis la distribució del producte, cobriria les despreses en concepte de retirada del producte que el distribuïdor et podria reclamar.
  • Despeses de consultoria i assessorament: Honoraris i despeses necessàries que incorren una consultoria o assessoria de seguretat o relacions públiques.

Es important tenir en compte que la pòlissa de Responsabilitat Civil mai cobriria les despeses ni pèrdues pròpies derivades del producte contaminat.

Quin límit ha de tenir la pòlissa de responsabilitat civil i les cobertures esmentades?

El límit és l’import màxim que l’asseguradora abonarà en cas d’incident. Les pòlisses tenen un límit general, que hauria d’estar directament relacionat amb la facturació de l’empresa i l’abast dels seus productes, i un sublímit per víctima, que és el import màxim que abonaran per afectat.

En el cas de la “carne mechada”, l’empresa contava amb una assegurança de Responsabilitat Civil amb un límit de 300.000€. Un límit totalment insuficient per la magnitud de l’incident.

La Llei de Defensa als Consumidors i usuaris, a l’article 141 indica que la responsabilitat civil global del producte per mort i per lesions personals causades tindran un límit de 63.106.270,96€. No obstant, una pòlissa de Responsabilitat Civil amb un límit tan extens, és inassolible per moltes empreses d’alimentació.

Contacta amb els professionals de Oller Brokers, i t’assessorem sobre quines cobertures ha d’incloure l’assegurança de Responsabilidad Civil de la teva empresa i els límits necessaris.

 

Escrit per  Montse Álvarez y Marta Oller

Quan et truquem?
Gràcies. Et cridarem pròximament.

¿Cuándo te llamamos?
Gracias. Te llamaremos próximamente.

Can we help you?
Thank you. We'll call you soon.

Share This